ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556

UserFiles/File/f ปชส_ บริจาคโลหิต.ppt

UserFiles/Fileการเตรียมตัวก่อน ขณะ และหลัง การบริจาคโลหิต.pdfวันที่ : 14 พ.ค. 2556
ที่มา : งานอนามัยและสุขาภิบาล
อ่าน : 514

 

 

ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000  โทรศัพท์ 0 4297 0021  ต่อ 301  โทรสาร 0 4297 0022