ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ และอุทิศร่างกาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

UserFiles/File/IMG(6).pdf

UserFiles/File/IMG_0001(5).pdf

UserFiles/File/IMG_0002(2).pdf

UserFiles/File/IMG_0003(2).pdf

UserFiles/File/IMG_0004.jpg

UserFiles/File/IMG_0005.jpgวันที่ : 19 มิ.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 516

 

 

ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000  โทรศัพท์ 0 4297 0021  ต่อ 301  โทรสาร 0 4297 0022